Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free

內頁有修理前後的大圖片


聯絡我們
 
新鑫沙發 ‧ 專業 ‧ 製造廠
地址:新北市土城區中正路47號
電話:02-2270-5766 / 0938-122275
電子郵件:aa122275@gmail.com
line ID :0938122275
 

沙發換皮/沙發換布/餐椅換布/餐椅換皮/床頭換布換皮
壁板換布/壁板換皮/座墊更換高密度泡棉/訂製木椅墊/
沙發換皮換布相關需求請指名"新鑫沙發工廠"

 
DOWNLOAD:

 BACK 


新鑫沙發.沙發專業製造廠      地址:新北市土城區中正路47號     電話:02-2270-5766<> 0938122275   line ID:0938122275

新鑫沙發 版權所有  翻拷必究 < /> 回首頁  |  關於我們  |  商品介紹  |  消息發佈  |  留言討論  |  聯絡我們